Dịch vụ


 

services_block

Nhìn thấy lợi ích thực tế của việc chăm sóc hạt giống đối với vụ mùa chính là cách truyền thông hiệu quả nhất đối với các sản phẩm chăm sóc hạt giống.  

Chăm sóc hạt giống có tác dụng bảo vệ cây con và hạt giống khỏi các loại bệnh hại từ đất, côn trùng và tuyến trùng. Điều này có một số khác biệt khi chúng ta quan sát trực tiếp trong thực tế. 

Để ghi nhận hiệu suất của các phương pháp chăm sóc hạt giống, chúng tôi áp dụng một trong số các phương pháp là quan sát rễ mọc dưới lòng đất bằng cách sử dụng các công cụ trực quan như công nghệ Rhizotrone. Các công cụ này thường xuyên được sử dụng và tăng cường tại các sự kiện toàn cầu như Đại hội Hạt giống Thế giới của Liên đoàn Hạt giống Quốc tế (ISF) hàng năm, nhằm giúp khách hàng nhìn thấy những gì mà mắt thường không thể thấy được. Quan sát cách các công nghệ ứng dụng hạt giống như hợp chất bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và chất kích thích sinh học bảo vệ rễ và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng tại các triển lãm thương mại đã giúp khách hàng của chúng tôi tự hiểu được cách chúng thực sự hoạt động. 

Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ quét gốc, video bảng nhiệt độ, video tua nhanh thời gian và tất cả công cụ mới nhất – trực quan 3D/360° – để giúp hình dung các tác động vô hình của việc chăm sóc hạt giống. Những công cụ này, chủ yếu được sử dụng để giúp chúng tôi tạo dữ liệu kỹ thuật, là cách hiệu quả để đưa việc chăm sóc hạt giống vào cuộc sống.