Đào tạo & Sự kiện


 

training_events_vietnam
chevron_left
chevron_right


Ứng dụng các phương pháp chăm sóc hạt giống vào thực tiễn là một nhiệm vụ thách thức, yêu cầu người thực hiện phải được hướng dẫn cụ thể, nhằm đạt được tiêu chuẩn và chất lượng tối ưu.  

Các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ kiến thức thông qua các chương trình đào tạo tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, bất kể quy mô hoạt động. Các kiến thức mà chúng tôi chia sẻ không chỉ giới hạn trong quy trình chăm sóc hạt giống, mà còn mở rộng ra các lĩnh vực, như: truyền thông quảng cáo hay bán hàng trong mảng nông học, cách thức ứng dụng, kiến thức sinh học cũng như các lĩnh vực khác giúp xây dựng hiểu biết chuyên sâu về chăm sóc hạt giống và các hoạt động liên quan.  

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo, các lớp học trực tiếp và trực tuyến cho quý khách hàng. Một số khóa học, khóa hướng dẫn mà Viện Nghiên Cứu Hạt Giống đã triển khai:  

  • Đào tạo kiến thức về cách tạo lập và sử dụng mã QR   
  • Đào tạo trực tuyến thông qua nền tảng học tập Chăm Sóc Hạt Giống  
  • Các buổi đào tạo về cách ứng dụng sản phẩm tại phòng nghiên cứu của Viện Chăm Sóc Hạt Giống tại Singapore  
  • Thực hiện các buổi đào tạo theo nhu cầu với cả hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến
training_event_image2

Nền tảng học tập Chăm Sóc Hạt Giống

Nền tảng học tập Chăm Sóc Hạt Giống cho phép khách hàng truy cập các chương trình đào tạo từ xa một cách tiện lợi từ bất cứ đâu để học hỏi kiến thức mới về chăm sóc hạt giống cũng như các lĩnh vực liên quan.

Nhấp vào liên kết bên dưới để khám phá các khóa học có sẵn cho bạn.