Hỗ trợ truyền thông


 

زمرہ جات کو دریافت کریں۔
chevron_left
chevron_right

Hoạt động chính


Chúng tôi giúp khách hàng Việt Nam thấy được giá trị của sản phẩm chăm sóc hạt giống thông qua các công cụ hình thành nhu cầu, các ứng dụng trực quan hóa và các video clip tua nhanh thời gian. Chúng tôi phát triển và cung cấp các công cụ trực quan, hiệu quả cao giúp khách hàng hình dung được cách thức tác động của sản phẩm lên hạt giống. 

cruiser-plus

Nhiệm vụ của chúng tôi

  • Các giải pháp sáng tạo, trực quan bằng các tư liệu thực tế
  • Công nghệ mới nhất, thể hiện lợi ích của sản phẩm
صارفین کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟

Lợi ích mà khách hàng nhận được

  • Tạo nhu cầu chăm sóc hạt giống cho khách hàng
  • Các công cụ trực quan hóa lợi ích của chăm sóc hạt giống đến người nông dân