Tính an toàn


 

stewardship_seedcare_vn

Hoạt động chính


Ứng dụng các sản phẩm chăm sóc hạt giống một cách an toàn tại Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi làm được điều đó nhờ vào việc chia sẻ những phương pháp hiệu quả nhất, kiểm soát các nguồn nguyên liệu, cung cấp các chương trình đào tạo an toàn phù hợp, các thiết bị bảo hộ cá nhân và các hướng dẫn an toàn khi chăm sóc hạt giống.   

ہم کیا کرتے ہیں؟

Nhiệm vụ của chúng tôi

 

  • Đánh giá địa điểm xử lý hạt giống (bao gồm an toàn, sức khỏe, môi trường và quản lý chất thải )
  • Giám sát tỷ lệ bụi bẩn thông qua các phòng thí nghiệm đã được cấp phép
  • Phân phối hạt giống và hướng dẫn nông dân cách bảo quản các hạt giống đã được chăm sóc một cách an toàn
اسٹیورڈشپ

Lợi ích khách hàng nhận được

 

  • Chúng tôi hỗ trợ xác định các điểm cần cải thiện trong môi trường ứng dụng của bà con nông dân, tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn tại địa phương
  • Giúp khách hàng giữ an toàn trong quá trình làm việc