Đào tạo


 

تربیت
chevron_left
chevron_right

Hoạt động chính


Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chia sẻ kiến thức thông qua các học phần đào tạo được điều chỉnh phù hợp với quy mô hoạt động của từng khách hàng. Phạm vi kiến thức rộng, từ tiếp thị, bán hàng, nông học, sinh học và nhiều lĩnh vực khác giúp xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về việc chăm sóc hạt giống và các hoạt động liên quan đến chăm sóc hạt giống. 

Chúng tôi cung cấp các lớp đào tạo trực tiếp và cả trực tuyến, thông qua nền tảng học tập Chăm Sóc Hạt Giống trực tuyến được ra mắt gần đầy.  

Training_image2

Nhiệm vụ của chúng tôi

  • Lớp đào tạo trực tuyến trên nền tảng học tập Chăm Sóc Hạt Giống trực tuyến 
  • Các khóa đào tạo trước mỗi vụ mùa 
  • Các khóa học trực tiếp và trực tuyến được xây dựng phù hợp dành cho nhu cầu của từng khách hàng
صارفین کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟

Lợi ích mà khách hàng nhận được

  • Am hiểu các nguyên tắc chăm sóc hạt giống 
  • Kiến thức về sản phẩm cũng như cách ứng dụng thực tiễn về các phương pháp chăm sóc hạt giống 
  • Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng sản phẩm, đồng thời nâng cao năng suất trồng trọt cho người nông dân